top of page

BÆREDYGTIG OMSTILLING

STRATEGI

Også virksomheder skal være tro mod sig selv. Hav styr på fundamentet for bæredygtig forretningsudvikling og impact.

FORANKRING

Transparens, involvering og vedholdenhed skal der til. Ambitionen skaber følgeskab mens aktiviteterne skaber troværdighed.

BRANDING

Der kommer flere bundlinjer, men det handler stadig om autenticitet, konsistens, klare KPIer - og nedrivning af siloer.

PARTNER-
SKABER

Bæredygtig transformation kræver nye kompetencer, som kan findes i økosystemet uden for virksomheden. 

WICKED CPH TILBYDER:

BÆREDYGTIG

STRATEGI

STRATEGI

Wicked CPH's proces starter med afdækning af ESG niveau og områder af størst vigtighed for virksomheden (historie, formål, værdier, potentiale og risici) og for shareholders (medarbejdere, kunder, leverandører, investorer).

 

Herefter udarbejdes:

 

En skarp AMBITION, som sætter retningen for fremtidens (cirkulære) forretningsmodel og altid er forankret i virksomhedens DNA.

 

3-5 strategiske MÅL, der sætter barren for transformationen. Hvad er vigtigst for forretningen, hvor er potentiale/udfordringer, hvorledes kobles til CSRD, Verdensmålene etc.

 

Hvilke INDSATSER kræves for udvikling af produkter, services, processer, adfærd etc. at skabe den bæredygtige forandring. Her er ikke en playbook og sjældent best practice - her kræves mod, risikovillighed og involvering af shareholders.

Med konkrete AKTIVITETER bygges troværdigheden og forankres strategien på tværs af organisationen, processer og målgrupper. Mange justeringer gør en stor forskel. ROADMAP udarbejdes med timing, ressourcer og KPIer for konsistens, vedholdenhed og klar kobling til ambitionen.

Impact kan mærkes, ses og måles på bundlinje, trivsel, rekruttering, brandscore, investeringer etc. OG på planeten.

FORANKRING

FORANKRING

Bæredygtighedsstrategien skal leve i hverdagen og indgå i prioriteringer, beslutninger og kommunikation i hele organisationen. Det er ikke en skrøne, at kultur æder strategi, så wicked CPH er katalysator for involvering, roadmaps, eksekvering og opfølgning.

 

Strategi og eksekvering ejes af topledelsen og vedrører hele organisationen. Jeg har rigtig god erfaring med tværgående co-creations som giver indsigter, innovation og sammenhængskraft. Her skabes transparens og involvering af  shareholders blandt medarbejdere, bestyrelse, leverandører, kunder, partnere etc.

 

ESG er IKKE et projekt og transformation betyder ændring af kultur og adfærd. Det kræver vedholdenhed og jeg indtænker "Head, Heart & Hand" for at koble kognitiv viden til emotionelle følelser med muligheden for handling. Det kan få snebolden til at rulle.

 

Virksomhedens bæredygtige ambition skal skabe følgeskab mens aktiviteterne skaber troværdighed. Jeg fokuserer på at skaber wins på kort sigt og benytte disse som momentum for reel transformation. 

BRANDING

BRANDING

Branding er motoren for ændring af kultur og adfærd internt og eksternt. Nu med en yderligere dimension - virksomheden skal også bidrage til samfundet med egne indsatser og med hjælp til ændret adfærd hos medarbejdere, kunder, leverandører etc.

Jeg har mange års erfaring med succesfuld generel og bæredygtig branding samt med branding internt og eksternt. Bæredygtig branding er ikke et ekstra lag (eller omkostning) men en justering, så alt og alle arbejder mod samme ambition. Det er også med til at nedrive de satans siloer. 

Branding kræver autenticitet, transparens og konsistens - og konkrete målgrupper, mål og KPIer. Også for de svære og langsigtede bæredygtighedsaktiviteter, da mål er den bedste rettesnor til fravalg.

Herefter udarbejdes branding platformen med narrativ og key messages for ambitionen, mål og aktiviteter – og ærlighed omkring dilemmaerne.

Der er et kæmpe potentiale i employer branding som katalysator for ændringer og for stolthed, trivsel og rekruttering. Værdiskabelsen starter med viden og træning, og udfoldes via aktiviteter (head, heart & hand) for engagement, involvering og bevægelse.

Nå ja, sørg for at undgå både greenwashing og –hushing. For mig er rapportering og compliance altid rammen for ”det man gør, er det man siger”. Her er ingen generelle påstande eller smarte payoffs.

PARTNERSKABER

PARTNERSKABER

Bæredygtig transformation er svært. Det er nyt, tværfunktionelt og sammenkoblet – og ikke kun inden for virksomheden, men i hele samfundets økosystem. Derfor er wicked CPH stor tilhænger af Verdensmål 17 ”Partnerskaber for handling” som er det tværgående redskab for at opnå bæredygtig udvikling og de øvrige 16 verdensmål.

 

Jeg har erfaring med mange typer af partnerskaber og potentielle faldgruber. 

 

Det er vigtigt at tænke bredt og på tværs af værdikæder, sektorer, segmenter og grænser for udveksling af viden, ressourcer, kompetencer, økonomi og netværk. Partnerskaber kan være med leverandører, distributører, kunder, konkurrenter, det offentlige, fonde, civilsamfundet – og en kombination.

 

Jeg udfører assessment af potentielle partnere, gennemfører due diligence, afstemmer fælles mål, værdier og potentialer – og belyser udfordringer. The devil is in the detail – især når det bliver hverdag.

 

Komplementariteten vil altid skabe konflikter undervejs. Derfor supporterer jeg også gerne ved udarbejdelse af kontrakt med bl.a. fælles narrativ, Q&A, leverancer, roadmap, governance struktur og konfliktløsning.

 

Vigtigst ved ethvert partnerskab er tillid og transparens. Fælles vision og mål drives af gode relationer og klar governance struktur.

bottom of page